గత కొన్ని వారాలుగా, మన ప్రభుత్వం ఇంకా WHO జారీ చేస్తున్న చాలా ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలు మన కుటుంబ సోషల్ మీడియా సంభాషణలలో భాగం కావట్లేదని మేము గమనించాము. ఈ ప్రయత్నాలకు సహాయపడటానికి, మేము ఈ కరోనా ఫ్లాష్‌కార్డ్‌లను రూపొందించాము. దయచేసి మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో షేర్ చేయండి.

COVID-19 Pandemic Coverage

With India entering a critical phase in the fight against this pandemic, we are amplifying our coverage of this outbreak. Here is a list of episodes we have produced so far which looks at what COVID-19 is, what we know so far about it and India’s preparedness; how health inequities and access to health matter in times of pandemic; what social distancing potentially means for the poor of India.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2020 by Suno India.